menu

童妍 品牌形象 / IP设计

项目背景

童妍十年品牌升级,打造国内首家记忆银行,为记忆理财。童妍记忆银行系统性的帮助大家把人生的各个重要时刻、关键节点记录下来,保留一份人生印记的同时代代传递。因此童妍邀请酷九为记忆银行打造一套专属的品牌视觉形象,表达记忆银行的精神传承。

ICON DESIGN
.

Tong yan
Lazy-oaf
Lazy-oaf
Lazy-oaf
Lazy-oaf
Lazy-oaf
Lazy-oaf
Lazy-oaf
Lazy-oaf
Lazy-oaf
Lazy-oaf
Lazy-oaf
Lazy-oaf
Lazy-oaf
Lazy-oaf
Lazy-oaf
Lazy-oaf
Lazy-oaf
Lazy-oaf
Lazy-oaf