menu

MIGO 品牌想象 / APP设计

项目背景

MIGO是印尼本土电动车租赁品牌,在Grab、Go-jek、Uber三方群雄割据,竞争白热化的印尼摩托车市场,migo需要通过品牌定位冲破现有的行业障碍。因此migo找到了专注海内外市场十余年的酷九。

ICON DESIGN
.

Migo
Migo
Migo
Migo Migo
Migo Migo
Migo
Jumpa-z
Migo
Migo
THANK YOU FOR WATCH